Meer minima maken gebruik van financiële regelingen gemeente

Steeds meer mensen met een laag inkomen doen een beroep op de financiële regelingen van de gemeente. Zij vragen een individuele minimatoeslag of een bijdrage in de energiekosten aan. De doelgroep voor deze regelingen is moeilijk te bereiken en geld dat bestemd was voor deze doelgroep, bleef liggen. De gemeente heeft daarom maatregelen genomen om …

Meer minima maken gebruik van financiële regelingen gemeente Lees meer »