Dossier Jeugdzorg

Verschil in beleving door inwoners en gemeente

De jeugdzorg staat de laatste jaren onder grote druk. Het Rijk besloot de taken rond jeugdzorg over te hevelen naar de gemeenten. Zij moesten dezelfde taken uitvoeren, maar kregen hier een lagere vergoeding voor. Gemeenten staan om deze reden voor een grote uitdaging. De uitdaging om met minder budget een inhoudelijk zo goed mogelijke zorg voor de jeugdige te blijven garanderen. In de praktijk blijkt echter dat deze taak voor veel gemeente te hoog gegrepen is. Landelijke berichtgeving spreekt inmiddels over het zorgelijke niveau van de jeugdbescherming en de wachtlijsten. O.a. de Volkskrant en RTL Nieuws berichten hier reeds over. Lokale lasten gaan in toenemende mate naar jeugdzorg om de minimale taken te blijven halen. Sommige gemeenten, zoals Hellevoetsluis, lijken door de stijgende kosten zelfs in financiële nood te komen. Inmiddels lijkt de Tweede Kamer dit ook in te zien. Kamerleden willen nu dat het Rijk een aantal zorgtaken rondom jeugdzorg weer centraal gaat regelen. Tot het zover is, zullen gemeenten nog verantwoordelijk blijven voor dit beleid.

Nissewaard Lokaal maakt zich zorgen om de huidige trend(s) in de jeugdzorg en vraagt zich af wat op dit moment de actuele stand van zaken is binnen het sociaal (jeugd) domein, met name op het gebied van beschikbaarheid van passende zorg en interventies. Daarbij bereiken onze fractie regelmatig zorgelijke signalen vanuit het directe werkveld. Bijvoorbeeld: in de gemeente Goeree-Overflakkee duurt het momenteel 4 maanden voordat er een beschermingsonderzoek kan worden gestart naar de veiligheid van een jongere. Laat staan dat er een beschermingsmaatregel of interventie bewerkstelligd kan worden. Een vrijwillige jeugdbeschermer is simpelweg niet beschikbaar. Nissewaard Lokaal maakt zich zorgen dat er, naast wachtlijsten binnen omringende jeugdbescherming, ook problemen in onze gemeente binnen de beschikbaarheid van specialistische GGZ voor inwoners is ontstaan .

Volgens onze informatie nemen specialistische GGZ instellingen per november GEEN nieuwe patiënten meer aan, waardoor kwetsbare jongeren geen behandeling meer kunnen krijgen. Zeer recentelijk heeft er nog een ernstig geweldsincident op metrostation Heemraadlaan plaats gevonden, waarvan in de media een groep ouders heeft aangeven dat het zorgsysteem rondom betrokkenen hierin heeft gefaald.

Naar aanleiding van onze aandacht en vragen over jeugdzorg en jeugdondersteuningsteams (JOT’s) kregen wij vele reacties van onze inwoners. Diverse inwoners wilden met ons in gesprek om hun ervaringen te delen, hiervan hebben wij er twee als voorbeeld uitgewerkt. Deze twee cases dienen als voorbeeld van de kloof tussen enerzijds de gemeentelijke perceptie anderzijds de perceptie van hulp vanuit de inwoner.

Op basis van deze ervaringen willen wij de discussie aan met raad en gemeentebestuur met als doel het huidige beleid en de processen op zorg voor de jeugdige inwoners in die mate te verbeteren, dat hulpbehoevende ouders en jeugd die hulp krijgen die ook daadwerkelijk bij ze past.

Tom den Daas
Fred Seker

Download het volledige rapport (PDF).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Nissewaard Lokaal

Nissewaard Lokaal is een vooruitstrevende partij die de inwoner centraal stelt. De partij zet zich voor alle inwoners van Nissewaard in, met een realistische kijk op de politiek.

Zoeken op de site