Afvalbeleid (2020)

Onderzoek naar het huidig afvalbeleid in Nissewaard

In de afgelopen vier jaar is het afvalbeleid, mede ingegeven door het Rijksbeleid, aangepast. Om gemeenten te stimuleren meer te recyclen en minder restafval over te houden, werd de rijksbelasting op restafval fors verhoogd. Gemeenten moesten steeds meer gaan betalen voor hun restafval. Dit leidde er toe dat gemeenten de hoeveelheid restafval per huishouden aanzienlijk omlaag moesten brengen. In de gemeente Nissewaard leidde dit tot het programma ‘Omgekeerd inzamelen’. De rolcontainer voor restafval moest verdwijnen en daarvoor in de plaats kwamen er rolcontainers voor PMD (Plastic, Metalen verpakkingen en Drankkartonnen) en papier. Het restafval moet nu naar een ondergrondse container in de wijk worden gebracht.

Ondanks deze aanpassingen verhoogde het Rijk voor 2020 alsnog fors de rijksbelastingen, van €13,21 naar € 31,39 per 100 kilogram. Hierdoor werden alle gemeenten in Nederland gedwongen om de afvalstoffenheffing fors te verhogen (dit varieerde van meerdere tientjes tot tweehonderd euro per gemeente). Ook voor 2021 wordt een stijging verwacht. Het afvalbeleid van gemeenten is kostenneutraal. Gemeenten mogen er geen geld op verdienen. Maar dat betekent ook dat bij hogere kosten voor het afval, dit ook doorberekend wordt aan de inwoners.
Een andere optie is om het afvalbeleid uit te kleden. De gemeente Nissewaard koos voor deze laatste optie, waardoor de verhoging tot slechts een tientje per huishouden werd beperkt. Het gevolg was wel dat de dienstverlening werd uitgekleed. Zo kunnen inwoners sinds 1 januari 2020 slechts beperkt naar de gemeentewerf. Tot maximaal acht keer per jaar met een maximum hoeveelheid van 1m3 per keer. Eventueel zijn nog vier bezoeken bij te kopen, voor €10 per keer.

Met deze maatregelen heeft de gemeente Nissewaard geprobeerd om de extra lasten van het Rijk niet, of slechts beperkt, door te berekenen aan de inwoners. Toch had dit gevolgen voor het serviceniveau die inwoners van een gemeente mogen verwachten. Zijn acht bezoeken per jaar voldoende? De vraag is in hoeverre deze beperking niet de behoefte of noodzaak om afval bij de werf te kunnen brengen in de weg staat.

Nissewaard Lokaal wil dit beleid evalueren en o.a. voorstellen doen in de raad tijdens de begrotingsbehandeling over 2021 in oktober en november dit jaar. Daarom hebben wij voor de zomervakantie van 2020 via onze social media kanalen onze inwoners gevraagd om deel te nemen aan ons onderzoek. Zij konden reageren op twee vragenlijsten; over de gemeentewerf en over het huidige afval containerbeleid.

In dit rapport vindt u de resultaten van dit onderzoek en onze conclusies en aanbevelingen om het afvalbeleid in onze gemeente te verbeteren.

Chris Hottentot
Nissewaard Lokaal  

Download het volledige rapport (PDF).

Nissewaard Lokaal

Nissewaard Lokaal is een vooruitstrevende partij die de inwoner centraal stelt. De partij zet zich voor alle inwoners van Nissewaard in, met een realistische kijk op de politiek.

Zoeken op de site