Vereniging

Nissewaard Lokaal is een vooruitstrevende, lokale partij die zich bezighoudt met realistische politiek waar de inwoner centraal staat. De partij bestaat uit een vereniging met ledenstructuur en een gemeenteraadsfractie. Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden gekozen uit de leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bekijk in het overzicht het huidige partijbestuur.

Fractieleden zijn in de gemeenteraad gekozen leden van de partij Nissewaard Lokaal. De fractie van Nissewaard Lokaal bestaat uit een grote verscheidenheid aan mensen. Jong en oud, met en zonder ervaring in de politiek, maar allen met de voeten in de klei. Raadsleden Chris Hottentot en Tom den Daas vertegenwoordigen de partij in de gemeenteraad. Nick Kegel ondersteunt de fractie als steunraadslid in de commissie Welzijn. Deze mensen worden daarnaast nog ondersteunt door meerdere leden, inwoners uit de gemeente Nissewaard, die de fractie met kennis en ondersteuning terzijde staan.

In de commissies vinden voorbereidend overleg plaats voor dit ter besluitvorming in de gemeenteraad komt. Er zijn vier commissies:
– Bestuur
– Leefomgeving
– Zorg en Werk
– Welzijn

Op de fractiepagina kunt u meer lezen over onze fractie.

Nissewaard Lokaal: koers naar vooruitgang.