ALGEMENE ZIENSWIJZE Programma VAWOZ Bureau Energieprojecten

ALGEMENE ZIENSWIJZE Programma VAWOZ Bureau Energieprojecten
7 Downloads

Nissewaard Lokaal helpt inwoners met zienswijze tegen elektrolyser in de polder

Nissewaard Lokaal biedt inwoners die een zienswijze willen indienen tegen het onderzoek naar een waterstofstation in de polder en de aanlandingslocatie van windenergie van zee in de polder rond Simonshaven en Zuidland. De partij heeft een <link>standaard zienswijze </link>opgesteld en online gepubliceerd voor bewoners. De zienswijze gaat in op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) die nu ter inzage ligt. Inwoners kunnen nog tot en met donderdag 4 april 2024 een zienswijze indienen. Nissewaard Lokaal adviseert inwoners een zienswijze in te dienen en daar niet te lang mee te wachten.

Download de zienswijze! (Word-bestand)
Ook in PDF of Open Document tekst

Onlangs organiseerde het ministerie van Economische Zaken een bijeenkomst in het Carlton Oasis Hotel, waar inwoners kennis konden nemen van de plannen. De bijeenkomst richtte zich op het onderzoek naar mogelijke aanlandlocaties voor de windmolens op zee en het onderzoek naar de mogelijke plaatsing van een waterstofstation in de polder van Simonshaven en Zuidland. De voorgestelde plannen voor het onderzoek naar een waterstofstation, een zogeheten elektrolyzer, werden door de bewoners niet toegejuicht. Een standpunt dat de fractie van Nissewaard Lokaal deelt met de bewoners.

Volgens de partij vormt de groene polder een rustige plek waar de inwoners van deze gemeente wonen en recreëren. Dit vormt een mooi contrast tegen de drukte en hectiek van de haven. Wat Nissewaard Lokaal betreft moet dit ook zo gehouden worden. Een waterstofstation hoort eerder in het havengebied dan in onze groene polder, zo stelt de partij.

Opsturen
De link naar de zienswijze kan hierboven aangeklikt worden. Indien kan via het formulier <link>op de website van het Ministerie van Economische Zaken</link>.

Per post kan ook door de brief te sturen aan:
Min EZ
Tav: …
Adres
PC + Woonplaats
Onder vermelding van…

Let op! Vergeet niet om ook het achterste blad in te vullen met uw eigen gegevens. (Geldt dit ook hier, heb het formulier niet gezien)

Alle gegevens staan ook opgenomen in de zienswijze die Nissewaard Lokaal heeft opgesteld. De brief biedt naast de tekst van Nissewaard Lokaal de mogelijkheid om een eigen aanvullende reactie te geven.