Wijkonderhoud Nissewaard

In oktober 2016 deed Nissewaard Lokaal een oproep om klachten over gebrekkig onderhoud van fiets- en voetpaden bij de partij te melden. Deze klachten zijn tezamen met klachten op social media gebundeld in het rapport ‘Wijkonderhoud Nissewaard’ en op 26 oktober 2016 aangeboden aan wethouder en gemeenteraad. Uit het rapport komen een aantal conclusies en aanbevelingen die hieronder te lezen zijn.

Download het volledige rapport (PDF).

Conclusie

In totaal heeft Nissewaard Lokaal 120 klachten verzameld via binnengekomen mails en meldingen op social media. Opvallend is dat twintig mensen aangeven een ongeluk te hebben gehad als gevolg slecht onderhouden voet- en fietspaden. Het aantal bijna-ongelukken die mensen melden hebben we niet eens meegeteld. Nog eens drie mensen claimen schade te hebben geleden aan hun voertuig als gevolg van het slechte onderhoud.

bruggetjeTwintig mensen klagen erover niets meer van de gemeente te hebben vernomen nadat zij een klacht hadden ingediend over het gebrekkig onderhoud. Bij een aantal mensen is de klacht nog wel afgewezen. Soms is de gemeente wel komen kijken, maar daarna bleef het vanuit de zijde van de gemeente stil. In sommige gevallen moesten inwoners na een jaar zelf nog een navragen wat de staat was van hun klacht. Het meest opvallende was een klacht uit de Schenkel. Een inwoner meldde daar een gevaarlijke situatie, nadat de vader van deze persoon een ongeluk heeft gehad nabij de Rijnlaan. De gemeente had toegezegd om direct iemand te sturen om het probleem te verhelpen. Een jaar later blijkt er niets aan gedaan te zijn en hebben de bewoners niets meer gehoord. Ze voelen zich niet serieus genomen door de gemeente. Een inwoner uit de wijk Waterland, die meer dan 30 minuten op een ambulance moest wachten omdat zijn woning niet was te vinden, hoorde na een klacht hierover ook niets meer van de gemeente. Onlangs bleek deze persoon voor een tweede keer een ambulance nodig gehad te hebben. Dit keer was de zoektijd ‘slechts’ 24 minuten. Onacceptabel!

img_1840De meeste klachten komen uit de wijk Waterland. Dit heeft voornamelijk te maken met de vele klachten die zijn binnengekomen over het fietspad langs de Heemraadlaan. De gemeente heeft hier inmiddels maatregelen genomen en binnenkort wordt het fietspad aangepakt. Er waren niet alleen klachten over voet- en fietspaden. Inwoners klaagden ook over het gebrek aan groenonderhoud en onderhoud aan speeltuinen.

Het lijkt er op dat er een verband is tussen de bezuinigingen op groen en onderhoud in afgelopen jaren en de klachten die mensen nu hebben. Opvallend genoeg is er geen enkele klacht gekomen uit één van de dorpen uit de voormalige gemeente Bernisse. Is hier niet bezuinigd op het onderhoud? Of spelen daar andere zaken?

Aanbevelingen

Communicatie naar inwoners
Zorg voor tijdige terugkoppeling en doe aan verwachtingsmanagement. Wanneer kunnen inwoners een reactie verwachten van de gemeente? Zorg er ook voor dat de betreffende persoon dan ook wordt benaderd en leg de stand van zaken op dat moment uit. Maak eventueel nieuwe afspraken en kom deze na. Indien de gemeente belooft iemand langs te sturen, zorg dan ook voor een terugkoppeling aan de melder wat er met de melding is gedaan.
Maak ook duidelijk naar bewoners wat er staat te gebeuren. Een speeltuin waarvan wordt gezegd dat de speeltoestellen worden vervangen, maar waarvan de bewoners daarna niets terugzien, dat kan niet. Geef aan wat er staat te gebeuren en op welke termijn.

Neem inwoners serieus
Inwoners zijn de ogen en oren in een wijk. Zij weten wat er speelt en waar de problemen zijn. Serveer hun klachten niet vooraf af. Het lijkt er op dat er een verschil is tussen de norm die wordt gehanteerd door de gemeente en de wijze hoe inwoners dit in de praktijk ervaren. Als dit verschil te groot wordt dan gaan beide partijen zich van elkaar vervreemden.

Aandacht voor speeltuinen
Speeltuinen lijken aantrekkingskracht te hebben op hangjongeren en andere personen. Ouders klagen over glasscherven en andere rotzooi die zij aantreffen. Probeer deze klachten mee te nemen tijdens schoonmaakcontroles.

Mobiliteit wordt steeds meer divers

Er verschijnen steeds meer soorten voertuigen in ons straatbeeld. Inmiddels zijn scootmobielen er niet meer uit weg te denken. Fietsluizen belemmeren vaak de doorgang voor deze voertuigen, terwijl omrijden voor scootmobielen niet altijd het meest veilige alternatief is. Overwogen moet worden of fietssluizen anders ingericht moeten en kunnen worden.
Houd ook bij de voet- en fietspaden rekening met de diversiteit aan voertuigen en hulpmiddelen. Een rollator met kleine wielen reageert anders op oneffenheden in het weg- of brugdek dan een fiets. Waar een ontbrekende bitumenlaag voor fietsers geen probleem is, kan dit voor rollators een gevaarlijk ongemak worden. Let op of gestelde normen door de gemeente ook voldoen in de praktijk voor elk voertuig of hulpmiddel.

brug-bonnetpad-1

Facebook
Twitter
LinkedIn

Nissewaard Lokaal

Nissewaard Lokaal is een vooruitstrevende partij die de inwoner centraal stelt. De partij zet zich voor alle inwoners van Nissewaard in, met een realistische kijk op de politiek.

Zoeken op de site