Het aantal ongevallen op de A15 in en rond de Botlektunnel neemt de laatste maanden behoorlijk toe. Dit heeft lange files en flinke vertragingen tot gevolg.

Wat zijn nu de oorzaken van deze ongevallen? En wat kunnen we doen om deze ongevallen te vermijden en files en vertraging te beperken?

Deze vragen stelde Nissewaard Lokaal op 24 en 25 mei op de Facebookpagina’s van Nissewaard Lokaal en A4-Zuid. In totaal ontving de partij meer dan 60 reacties op de beide Facebookpagina’s.
De geconstateerde problemen zijn uit te splitsen in vier categorieën:

  • Verkeersgedrag;
  • Verkeersdrukte;
  • Uitvoegstroken;
  • Infrastructuur.

Nissewaard Lokaal heeft deze reacties geïnventariseerd. In het bijgevoegde document zijn alle genoemde problemen en aangedragen oplossingen meegenomen.

Download het volledige rapport (PDF).