Onderzoek winkelgedrag Spijkenisse

Op 9 december 2017 deed Nissewaard Lokaal onderzoek onder winkelend publiek in Hellevoetsluis en Hoogvliet. Het doel? Achterhalen of de bezoekers van de betreffende winkelcentra ook Spijkenisse bezoeken, hoe vaak en waarom wel of niet. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het onderzoeksrapport ‘Onderzoek winkelgedrag Spijkenisse’ en op 11 februari beschikbaar gesteld aan wethouder, gemeenteraad en BIZ centrum. Uit het rapport komen een aantal conclusies die hieronder te lezen zijn.

Download het volledige rapport (PDF).

Algemene conclusies

Parkeertarieven
De grootste weerstand die zowel in Hellevoetsluis als Hoogvliet werden aangegeven door de ondervraagde personen voor het bezoeken van Spijkenisse zijn de parkeertarieven. Een derde tot de bijna de helft van het aantal ondervraagden geeft aan dat de parkeertarieven een belemmering zijn om Spijkenisse te bezoeken.

Het afschaffen van de parkeertarieven is echter niet de oplossing. Dit leidt tot jaarlijkse hoge afschrijvingskosten van de garages die gedragen moeten worden door de lokale belastingbetaler. Nissewaard Lokaal pleit er daarom voor om het starttarief voor parkeren af te schaffen en het parkeertarief meerdere jaren gelijk te houden op €1 per uur, waarbij het tarief naar gebruik (per gebruikte minuut) afgerekend wordt. Door ook meerdere, nader genoemde, oplossingen mee te nemen kan het bezoek aan het winkelcentrum toenemen en dekt de afschaffing van het starttarief zich door de toename van het aantal bezoekers.

Om tijdens speciale evenementen meer publiek te trekken adviseert Nissewaard Lokaal om in overleg met het BIZ te bekijken of er speciale actietarieven gehanteerd kunnen worden. Bijv. eerste uur gratis parkeren of bij besteding van bijv. €20 bij aangesloten winkeliers een uur gratis parkeren.

Door het afstoten van een van de parkeergarages kan de gemeente de afschrijvingskosten voor de garages drukken. De gemeente zou moeten onderzoeken of het mogelijk is om bijvoorbeeld een deel van de Kolkpleingarage om te laten bouwen tot een kartbaan, paintball- of lasergamelocatie.

Sfeer
Een ander groot probleem is de huidige sfeer binnen het winkelcentrum van Spijkenisse. De vele, lege panden leiden tot een ongezellige sfeer in het centrum. Bezoekers moeten grote afstanden overbruggen alvorens weer winkels aan te treffen. Met name in de Kopspijker en op de Noord- en Zuidpassage is er veel leegstand.

Ondanks diverse maatregelen heeft dit nog niet geleid tot verbeteringen. Sterker nog, steeds meer winkelketens dreigen met name in dit deel te vertrekken. Nissewaard Lokaal wil het aantal lege panden tegen gaan en adviseert om leegstandsboetes in te gaan voeren bij de grote verhuurders van vijf panden of meer. Op deze manier worden verhuurders meer gedwongen om invulling te geven aan hun panden.

Bezoekers missen horeca in het centrum van Spijkenisse. Hoewel deze er wel is, ontbreekt de loop naar een deel van deze horeca. Met name het Havenplein heeft hier de afgelopen jaren onder geleden. Nissewaard Lokaal adviseert om de uitgang richting Havenplein weer in ere te herstellen. Dit leidt tot betere doorloop naar de horeca op het Havenplein en leidt mogelijk ook tot meer bewegingen van en naar de markt.

Bekijk vanuit het BIZ welke mogelijkheden er zijn om de sfeer te verbeteren door achtergrondmuziek te kunnen spelen door het hele centrum en bekijk de mogelijkheid om afdakjes te realiseren in het open gedeelte. Bezoekers willen graag droog kunnen lopen bij regen.

Verwachtingen
Stel de verwachtingen voor het winkelcentrum bij. Spijkenisse wordt buiten Spijkenisse niet gezien als het meest complete winkelcentrum op het eiland. Bovendien wordt de tagline, die al sinds een aantal jaren wordt gevoerd, niet meer serieus genomen. Door de vele leegstand werkt de tagline ‘Meer dan 250 winkels’ niet meer. Bezoekers verwachten reële uitingen.

Bedenk ook goed op welke wijze publiek getrokken kan worden naar het centrum. Aan de naamsbekendheid in de regio ligt het niet. Met 80 tot 90% is deze zeer hoog. De vraag is dus of vlaggen langs hoofdwegen leiden tot meer bezoekers in het centrum. Wat Nissewaard Lokaal betreft moet er eerst gekeken worden naar het verbeteren van de sfeer, door het organiseren van activiteiten en het aanpakken van de leegstand.

Het Winkelhart Spijkenisse heeft alle potentie om een succesvol winkelcentrum en uitgaansgebied te zijn. Als politieke partij streeft Nissewaard Lokaal er dan ook naar om met alle belanghebbenden, o.a. BIZ Centrum, gemeente, horecaondernemers en winkeliers, (nieuwe) winkel- en horecaconcepten te verkennen, bespreken en waar mogelijk meehelpen te realiseren. Wij geloven in een bruisend centrum van Spijkenisse, dat voor iedere bezoeker interessant is om naartoe te komen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nissewaard Lokaal

Nissewaard Lokaal is een vooruitstrevende partij die de inwoner centraal stelt. De partij zet zich voor alle inwoners van Nissewaard in, met een realistische kijk op de politiek.

Zoeken op de site