Energietransitie

In het Regeerakkoord van 2017 kondigde het kabinet aan dat er een Klimaatakkoord zou komen. De afgelopen jaren hebben daarom zo’n 150 partijen gewerkt aan voorstellen om in 2030 49% minder broeikasgassen dan in 1990 uit te stoten. In 2019 is dit Klimaatakkoord gepresenteerd en dit heeft geleid tot de Klimaatwet.
Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die Nederland de komende jaren neemt om dit doel te halen. Het is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

De Klimaatwet stelt ook vast dat het kabinet een Klimaatplan moet maken. Het eerste Klimaatplan geldt voor de periode tussen 2021 en 2030. Dit plan bevat:

  • de hoofdlijnen van het beleid waarmee het kabinet de doelstellingen uit de Klimaatwet wil halen;
  • een aantal beschouwingen, bijvoorbeeld over de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van klimaatverandering en over de economische gevolgen van het beleid.

Het Klimaatplan wordt elke 5 jaar op basis van actuele inzichten bijgesteld. Na 10 jaar wordt een nieuw Klimaatplan gemaakt. Mede ingegeven door de problemen met de aardbevingen in de provincie Groningen wil Nederland van het gas af. Een vreemde zet, aangezien gas een van de duurzaamste energiebronnen is. Het kabinet wil echter niet afhankelijk zijn van Russisch gas. Dus moet Nederland zoveel mogelijk elektrificeren.

Maar is deze Energietransitie nu wel verstandig of niet? Nissewaard Lokaal heeft zich afgelopen tijd behoorlijk verdiept in het onderwerp. Wat gebeurt er al in het land? En wat zijn de gevolgen geweest voor de bewoners? We hebben om ons heen gekeken hoe dit soort projecten in andere gemeenten is verlopen. We hebben gekeken naar het nieuws omtrent het onderwerp en we hebben ontwikkelingen in de gaten gehouden. Al deze berichten zijn verzameld in een Excel overzicht. Inmiddels staan daar meer dan 75 berichten op verdeeld over de verschillende onderwerpen:

  • Algemene ontwikkelingen;
  • Aardgasvrij;
  • Biomassa;
  • Kosten energietransitie;
  • Stadsverwarming;
  • Wartmepomp;
  • Windmolens;
  • Zonne-energie.

Daarnaast hebben wij een aantal onderzoeksrapporten opgenomen van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen en het Planbureau voor de Leefomgeving. Een ook de verhelderende documentaire van Michael Moore; ‘Planet of the Humans’.

Bekijk het volledige overzicht.

Nissewaard Lokaal

Nissewaard Lokaal is een vooruitstrevende partij die de inwoner centraal stelt. De partij zet zich voor alle inwoners van Nissewaard in, met een realistische kijk op de politiek.

Zoeken op de site