Verkiezingstijd?

Is het weer bijna verkiezingstijd? Ineens lijken partijen, die zich eerst niet bekommerden om de problemen die spelen onder de inwoners, zich hier nu om druk te maken. Partijen vragen ineens aandacht voor onderwerpen waar wij al veel langer aandacht om vroegen. En het ergste? Ze doen net alsof zij het probleem als eerste aankaarten. De waarheid? Ze hebben de mensen eerst meerdere jaren in de kou laten staan, terwijl het probleem al langer bekend was.

Aanpakken huisjesmelkers
Deze week werd bekend dat ONS een stokje wil steken tegen het opkopen van goedkopere woningen door huisjesmelkers. Een belangrijk onderwerp, waar inwoners zich al een tijd aan storen. Het verstoort de dynamiek in een wijk en tast het woongenot aan. Daarom vroeg Nissewaard Lokaal al twee jaar geleden om maatregelen en hebben wij deze oproep nog meerdere keren herhaald. Wat fijn dat ONS na twee jaar, zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, en meerdere oproepen van onze kant nu ook eindelijk de urgentie van het probleem ziet.

Simonshaven
En ONS lijkt rond verkiezingstijd ineens meer problemen te herkennen. Zo dacht de partij er enige weken geleden over om een vrachtwagenverbod in te voeren in Simonshaven. De toename van vrachtverkeer kon wel eens gevaarlijk zijn voor de verkeersveiligheid. Opvallend genoeg kwam deze oproep enkele maanden nadat Nissewaard Lokaal, na een gesprek met een buurtvertegenwoordiger uit Simonshaven, al aandacht vroeg voor de verkeersituatie in Simonshaven. Bewoners zien graag dat er een 30 km/u gebied wordt gemaakt van de kern. Net als in Oudenhoorn. Dit is in de tijd van de gemeente Bernisse al toegezegd en zou de veiligheid ten goede komen. Aansluitend op dit verzoek wezen inwoners ons er op dat veel vrachtwagens die naar het bedrijventerrein rijden, via de polder door Biert rijden en door de kern van Zuidland. Vanwege de veiligheid hebben wij gevraagd om met het Waterschap in gesprek te gaan om vrachtwagens van deze plattelandswegen te weren. En nu wil ONS dus een vrachtwagenverbod overwegen voor Simonshaven? Misschien moeten we al deze verkeersproblemen maar eens integraal bij de kop pakken en met elkaar bespreken welke oplossingen passend en noodzakelijk zijn.

Tegelwippen
Dit voorjaar was het ineens ‘hot’. De gemeente Nissewaard ging de strijd aan met onder meer de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Welke gemeente zou de meeste tegels vervangen door groen? ONS-wethouder Jan Willem Mijnans gaf in april samen met VVD-wethouder Igor Bal het startsein voor het Tegelwippen op de Perzikgaard. Een goed initiatief om onnodige tegels weg te halen en te vervangen voor groen. Dit zorgt uiteindelijk voor een betere afwatering en voorkomt dat steden steeds heter worden door de vele stenen bestratingen en gebouwen.
Een initiatief ook dat, drie jaar eerder, al werd voorgesteld door Fred Seker en Kim van de Kant (toen PvdA, inmiddels LieverLinks). Een idee dat was voortgekomen uit een eerder initiatief rond Opzoomeren in Rotterdam.

Ik juich het van harte toe dat sommige partijen nu eindelijk ook het licht hebben gezien en zich hard maken voor onderwerpen, waar wij al eerder aandacht voor vroegen. Misschien dat we nu voldoende steun krijgen om daadwerkelijk concrete oplossingen af te dwingen met elkaar.

Mochten bepaalde partijen, met het oog op de komende verkiezingen, uit al onze initiatieven nog meer inspiratie willen halen om zich op te profileren de komende maanden. Hieronder nog een paar suggesties, waar wij afgelopen maanden ook nog aandacht voor vroegen. Misschien zo rond verkiezingstijd dat we hier ook wat besluiten over kunnen nemen in het belang van onze inwoners.

  • Geen windmolens aan de Plaatweg en de Brielse Maasdijk; zeker de helft van Spijkenisse kan overlast ondervinden bij plaatsing, aangezien internationale wetenschappers adviseren om niet binnen 1500 tot 2000 meter van bebouwing te bouwen, vanwege overlast van laagfrequent geluid.
  • A4 Zuid, geen tweede Hartelbrug; een tweede Hartelbrug lost de fileproblemen op de A15 niet op, omdat het verkeer alsnog trechtert in de Botlektunnel. Een A4- of N4-zuid kan wel verkeer weghalen vanaf de A15 en daarmee de A15 én de Spijkenisserbrug ontlasten.
  • Stop het doordrukken van de energietransitie; de huidige energietransitaie is ondoordacht. Het leidt tot veel problemen in plaatsen waar woningen al van het gas af zijn gegaan en dreigt onbetaalbaar te worden, omdat de kosten op bordje belastingbetaler terecht komen. Ga liever in gesprek met het Rijk en de Provincie over de haalbaarheid en onhaalbaarheid van de huidige plannen in plaats van deze door te drukken.
  • Pak de bomenkap in de gemeente aan; te makkelijk worden bomen in de gemeente gekapt, waardoor beeldbepalende bomen door de gemeente rücksichtslos zijn gekapt. Scherp de kapvergunning aan van 70 cm naar 50 cm, zodat de gemeente beter gecontroleerd wordt op nut en noodzaak van de bomenkap.
  • Versoepel regels bezoek aan Reinis om afvaldumpingen tegen te gaan.

Chris Hottentot
Nissewaard Lokaal

1 gedachte over “Verkiezingstijd?”

  1. Na dit alles gelezen te hebben, denk ik er heel hard over om bij de volgende verkiezingen op Nissewaard Lokaal te stemmen.
    Blijf scherp!!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *