uitkering

Nissewaard Lokaal blij met meer lucht voor bijstandsgerechtigden

Nissewaard Lokaal is blij dat het gemeentebestuur heeft besloten om bijstandsgerechtigden meer financiële ruimte te geven. Sinds 1 oktober is het bijstandsgerechtigden toegestaan om tot maximaal € 1200 per kalenderjaar aan giften ontvangen, zonder dat ze op hun uitkering gekort worden. Bovendien wil de gemeente een uitkering niet meer korten vanwege de kostendelersnorm, als dit …

Nissewaard Lokaal blij met meer lucht voor bijstandsgerechtigden Lees meer »

Raad wil leeftijdgrens inwonende kinderen minima niet oprekken naar 27 jaar

Er komt geen oprekking van de leeftijdsgrens voor inwonende kinderen bij minima. De gemeenteraad van Nissewaard heeft in meerderheid tegen de motie kostendelersnorm gestemd van Nissewaard Lokaal. In de motie vroeg de partij om de leeftijdsgrens op te rekken naar 27 jaar. Een raadsmeerderheid voelde hier echter niets voor. Zij gaven aan dat er in …

Raad wil leeftijdgrens inwonende kinderen minima niet oprekken naar 27 jaar Lees meer »

Nissewaard Lokaal wil inwonende volwassen kinderen voor minima mogelijk maken

Nissewaard Lokaal wil dat het mogelijk wordt dat volwassen kinderen van minima langer thuis kunnen blijven wonen, zonder dat deze gekort worden op hun uitkering. De partij ontvangt signalen van inwoners die hun kind letterlijk op straat moeten zetten vanwege deze bijstandsnorm. Nissewaard Lokaal vindt deze norm, de zogeheten kostendelersnorm, onrechtvaardig in deze tijd van …

Nissewaard Lokaal wil inwonende volwassen kinderen voor minima mogelijk maken Lees meer »