Blog: Themabijeenkomsten

Raadsleden vergaderen ongeveer maandelijks in commissie- en raadsvergaderingen. Daarin worden besluiten genomen in het belang van onze inwoners. Daarnaast vinden er ook regelmatig themabijeenkomsten plaats. In deze bijeenkomsten worden bepaalde dossiers verder uitgediept en toegelicht en krijgen raadsleden de kans verhelderende vragen te stellen. Deze themabijeenkomsten zijn, in tegenstelling tot commissie- en raadsvergaderingen, niet toegankelijk …

Blog: Themabijeenkomsten Lees meer »