Samenvatting verkiezingsprogramma 2018-2022

Met een breed programma wil de partij de aandacht weer terug naar de inwoners, de wijken en de kernen en wil Nissewaard Lokaal de gemeente weer gezond krijgen. In de breedste zin van het woord. Het programma van Nissewaard Lokaal is uiteindelijk samen te vatten met de volgende punten:

 • Politiek met een realistische en frisse blik;
 • Belangrijke besluiten moeten worden voorgelegd aan onze inwoners;
 • Opbrengsten en uitgaven moeten duidelijker en overzichtelijker;
 • Initiatiefnemer en aanjager voor een derde ontsluitingsweg;
 • Realtime parkeertarieven; wie een half uur parkeert, betaalt ook maar voor een half uur;
 • Een zichtbare en voor bewoners bekende en bereikbare wijkagent in iedere wijk of kern;
 • Voldoende hulpdiensten 24/7 inzetbaar en bereikbaar;
 • Alleen bouwen naar behoefte, zoals zorg- en ouderenwoningen en huurwoningen in de vrije sector;
 • Aanpakken van achterstallig onderhoud en verbeteren van de situatie;
 • Grofvuil ophalen moet weer kosteloos worden;
 • Realiseer in de Bernisse activiteiten in de lijn van recreatieoord de Binnenmaas met bijv. een speeltuin, skelters, bootjes, etc.;
 • Leegstandsboetes als stimuleringsmaatregel waardoor de gemeente een financiële prikkel oplegt om lege panden op te vullen;
 • Tegenprestatie bij werken voor uitkering verruimen, dit moet ook mogelijk zijn door vrijwilligerswerk te doen binnen bestaande organisaties;
 • Nieuwe zorgconcepten in iedere wijk, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen;
 • Meer lespakketten die aansluiten op de toenemende digitalisering van de samenleving;
 • Jeugd dichterbij de politiek door het instellen van een jeugdraad en helpen hun inspraak te vergroten;
 • Samen met andere lokale partijen in Zuid-Holland meedoen met een gezamenlijke, provinciale partij om gemeente overstijgende belangen van onze inwoners te kunnen behartigen.

Benieuwd naar ons uitgebreide programma? Kijk dan eens op ons Programma 2018-2022.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nissewaard Lokaal

Nissewaard Lokaal is een vooruitstrevende partij die de inwoner centraal stelt. De partij zet zich voor alle inwoners van Nissewaard in, met een realistische kijk op de politiek.

Zoeken op de site