Nissewaard Lokaal wil discussie over kwaliteit jeugdzorg

Nissewaard Lokaal wil een discussie voeren met de gemeenteraad over de kwaliteit van jeugdzorg. De partij heeft signalen ontvangen, dat ouders die een beroep doen op jeugdzorg niet tijdig en niet goed geholpen worden. De steekincidenten die onlangs hebben plaatsgevonden versterken de noodzaak voor deze discussie.

De partij heeft in de raad gevraagd om in de commissie Sociaal Domein van donderdag 13 februari de beantwoording op eerdere schriftelijke vragen van de partij te bespreken. Daarnaast heeft Nissewaard Lokaal gesproken met twee moeders die een beroep hebben gedaan op ondersteuning. Deze moeders geven aan dat de jeugdondersteuningsteams niet (goed) aansluiten bij de behoefte van ouder en kind en dat jeugdbescherming maanden op zich laat wachten waarbij de veiligheid onder druk staat. Een van de moeders geeft aan in 2015 al hulp nodig te hebben gehad, voor de overheveling van de Rijkstaken naar de gemeente. Zij geeft aan dat de dienstverlening sinds de overgang behoorlijk achteruit is gegaan. Niet het belang van het kind staat meer voorop, maar wat de gemeente bereid is om te leveren.

Nissewaard Lokaal heeft haar bevindingen uitgewerkt in het rapport ‘Dossier Jeugdzorg: Verschil in beleving door inwoners en gemeente‘. Volgens Nissewaard Lokaal verschilt het beeld wat de gemeente schetst, ten opzichte van de beleving van de ouders en kinderen over jeugdzorg. Om die reden wil de partij een inhoudelijke discussie. De partij hoopt dat de discussie ertoe bijdraagt om jeugdzorgbeleid te verbeteren, zodat de behoefte van ouders en kind meer centraal komt te staan. Bovendien wil de partij dat hulp sneller wordt geboden. Nu staan kinderen onnodig lang op de wachtlijst.

Bijlage:
Dossier Jeugdzorg: Verschil in beleving door inwoners en gemeente

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *