Gemeente biedt vangnet voor zwemles minima

De gemeente Nissewaard biedt een vangnet voor kinderen die in groep 5 nog geen A-diploma hebben. Kinderen kunnen dan op kosten van de gemeente hun A-diploma halen. Dit beperkt zich niet tot kinderen van minima tot 120% van het minimum inkomen. Dat liet wethouder Hamerslag weten na een gelijksoortig voorstel van Nissewaard Lokaal. Aanleiding hiervoor vormde een motie van Forza en ChristenUnie/SGP. Deze partijen vroegen, naar aanleiding van een zomer met verdrinkingsdoden, om bij het Rijk aan te dringen om schoolzwemmen ‘weer gewoon te maken’.

Dit leidde tot kritiek van onder meer Nissewaard Lokaal. De partij vroeg zich af welke doelen de partijen stelden met de term ‘gewoon maken’. Bovendien vond Nissewaard Lokaal, net als meerdere partijen, dat schoolzwemmen geen Rijksaangelegenheid is. Gemeenten gaan over het toekennen van schoolzwemmen. Het probleem is dat scholen door de vastgestelde 1040 uur-norm geen tijd meer kunnen vrij maken voor schoolzwemmen.

Nissewaard Lokaal stelde vervolgens voor om een vangnet op te stellen via de gemeente. Niet alleen voor minima, maar ook andere ouders financieel te compenseren, die niet in staat zijn om voor zwemlessen te betalen. Scholen zouden hierbij een signalerende rol kunnen spelen. Volgens wethouder Hamerslag bestaat dit vangnet al. Uiteindelijk trokken de indieners de motie in op voorwaarde dat er over het onderwerp verder wordt gepraat in de betreffende commissie.

Ouders waarvan de kinderen in groep 5 of hoger zitten, nog geen zwemdiploma hebben en die financiële ondersteuning kunnen gebruiken, raadt Nissewaard Lokaal aan om contact op te nemen met de gemeente Nissewaard op telefoonnummer 14 0181.

3 Comments

Laat een reactie achter